Preporučeni sadržaj

AQIDA NAŠIH UČENJAKA


Ima mnogo ljudi koji nisu počinili širk, ali nisu se odrekli mušrika. Radi ovoga oni nisu muslimani, jer nisu slijedili din sa kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Šejh Hamed ibn Atiq - Sebil en-nadžah vel-fikak min muvalat el-murteddin vel-atrak

Onaj ko izgovori ili uradi kufr postaje time kafir, pa makar ne namjeravao postati kafir, jer, niko nema namjeru učiniti kufr osim ako to Allah htjedne.
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje - Es-Saarimul-maslul

Fedžr Podne Ikindija Akšam Jacija

Najnoviji članci po kategoriji

 • img168

  O Omerovom nadimku "El-Faruk"

  0 13

  Rafidija kaže: “Omera su nazvali El-Faruk a nisu Aliju, alejhi selam. Iako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao: “Ovo je Faruk mog…

 • img201

  Šejhul-islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

  0 17

  Puno ime ovog imama, fakiha, pravnog metodologa, gramatičara, mufessira je: Ebu-Abdullah Šemsuddin Muhammed b. ebu-Bekr b. Ejjub b. S’ad, b. Hariz b. Mekki Zejnuddin ez-Zur’I…

 • img055

  Urvah ibn Zubejr

  0 9

  I dok je sunce na zalasku, bacalo svoje posljednje zrake i, iznad časnog Allahova hrama, od zlatnih niti plelo mrežu ustupajući mjesto svježini večernjeg povjetarca,…

 • img137

  Ajetus-sejf – ajet sablje

  0 5

  Svi komentatori i tumači Kur'ana su govorili o ajetu sejf (ajetu sablje). Riječ je o sljedećem ajetu: “Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mušrike gdje god…

 • img022

  Ratni plijen i fej

  0 5

  Način podjele plijena na učesnike u bitci: 1. Mudžemmi’ ibn Džarije El-Ensari, radijallahu anhu, kaže: “Prisustvovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na…

 • img220

  Traženje pomoći od mušrika

  0 2

  Ovdje ćemo govoriti o jednom aspektu džihada. Naima radi se o traženju pomoći od mušrika u džihadu. Po ovom pitanju učenjaci su zauzeli različite stavove,…

 • img405

  Nusejrije – paganska sekta

  0 38

  Nusejrije su jedna od ekstremnih rafidijskih (ši’tiskih) sekti koja je nastala u trećem hidžretskom vijeku. Različite nevjerničke sekte, poput Batinija, Ismailija i drugih sekti koje…

 • img401

  Ibn Hazm o govoru murdžija i džehmija

  0 43

  Kaže Ibn Hazm u svom djelu Fisal: “Što se tiče njihovih riječi (tj. riječi murdžija i džehmija) da psovanje Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve…

 • img354

  Iblisova obmana šija

  0 20

  Onako kao što je Iblīs uspio u obmanjivanju hawāridžā sve dok nisu poveli borbu protiv ‘Alije ibn Ebī Tāliba, on je također uspio u tjeranju…

 • img023

  Post mjeseca muharrema

  0 3

  Ebu Hurejra, radijallahu anhu, veli: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je koji namaz je najbolji poslije farza, te je odgovorio: ‘Namaz u toku…

 • img203

  Propis sedžde-i šukra

  0 4

  Učenjaci se razilaze da li je potrebno čišćenje kod sedžde u znak zahvalnosti ili ne. Neki kažu uvjet je, poredeći to sa namazom, a drugi…

 • img204

  Kupanje nakon primanja islama

  0 7

  Hadis ukazuje na propisanost kupanja nakon primanja islama, jer riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „naredio mu je” ukazuju na obavezu. I ovdje se učenjaci…

 • img151

  Lažna predanja o Husejnovoj pogibiji

  0 11

  Sljedbenici novotarija i svojih strasti prenose lažna i izmišljena predanja o Husejnovoj, radijallahu anhu, pogibiji. Primjera radi, šiije i njima slične frakcije i sekte kažu…

 • img371

  Daj da idemo naprijed Pravim putem

  0 1

  Allah Uzvišeni, slavljen neka je, stvorio je ljude da Mu robuju, da nastoje spoznati Ga, da Mu se obraćaju, vole Ga i budu Mu iskreno…

 • img318

  Glave taguta i način kufra u njih

  0 26

  Šejh Muhammed ibn AbdulVehab, je rekao: “Znaj, Allah ti se smilovao, da je prvo ono što je Allah naredio ljudima bilo nevjerovanje u taguta i…

 • img245

  Šejtanska podrška mušricima

  1 33

  Kada se uspije koncentrirati na to što želi, srce mu se isprazni od onoga što želi uputiti, šejtan mu se približi pa ubaci u njegovo…

 • img360

  Važnost tevhida

  0 15

  Uistinu, sva hvala pripada samo Allahu, samo Njega hvalimo i samo od Njega pomoći i oprosta tražimo. Tražimo kod Allaha zaštitu od zla naših duša…

Video Izbor islamskih videa

U fokusu

 • img296

  Odricanje od taguta i mušrika

  Šejh Muhammed ibn Abdulvehhab, rahimehullah, kaže: “Nevjerovanje u taguta znači odricanje od svega onoga što se obožava mimo Allaha od: džina, ljudi, drveća, kamenja i…

Razmislite Allahovi dokazi su oko nas!

 • img324

  Svjedočenje drveta i kamena

  Ibn Omer, radijAllahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao jednog beduina u islam, pa mu je on rekao: „A ko će…

Reklame

O nama

Mi pozivamo u hidžru Allahu, subhanehu ve te'ala, kroz “la ilahe illellah”, odricanjem, mržnjom, neprijateljstvom i tekfirom širka i mušrika pa makar oni bili očevi naši, sinovi naši, braća naša ili rođaci naši. Mi pozivamo i u hidžru Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ves-sellem, slijeđenjem njegovog sunneta.

Prijavi se da bi dobijao feed obavještenja