Preporučeni sadržaj

AQIDA NAŠIH UČENJAKA


Ima mnogo ljudi koji nisu počinili širk, ali nisu se odrekli mušrika. Radi ovoga oni nisu muslimani, jer nisu slijedili din sa kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Šejh Hamed ibn Atiq - Sebil en-nadžah vel-fikak min muvalat el-murteddin vel-atrak

Onaj ko izgovori ili uradi kufr postaje time kafir, pa makar ne namjeravao postati kafir, jer, niko nema namjeru učiniti kufr osim ako to Allah htjedne.
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje - Es-Saarimul-maslul

Fedžr Podne Ikindija Akšam Jacija

Najnoviji članci po kategoriji

 • img168

  O Omerovom nadimku "El-Faruk"

  0 273

  Rafidija kaže: “Omera su nazvali El-Faruk a nisu Aliju, alejhi selam. Iako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao: “Ovo je Faruk mog…

 • img201

  Šejhul-islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

  0 180

  Puno ime ovog imama, fakiha, pravnog metodologa, gramatičara, mufessira je: Ebu-Abdullah Šemsuddin Muhammed b. ebu-Bekr b. Ejjub b. S’ad, b. Hariz b. Mekki Zejnuddin ez-Zur’I…

 • img055

  Urvah ibn Zubejr

  0 120

  I dok je sunce na zalasku, bacalo svoje posljednje zrake i, iznad časnog Allahova hrama, od zlatnih niti plelo mrežu ustupajući mjesto svježini večernjeg povjetarca,…

 • img137

  Ajetus-sejf – ajet sablje

  0 149

  Svi komentatori i tumači Kur'ana su govorili o ajetu sejf (ajetu sablje). Riječ je o sljedećem ajetu: “Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mušrike gdje god…

 • img022

  Ratni plijen i fej

  0 101

  Način podjele plijena na učesnike u bitci: 1. Mudžemmi’ ibn Džarije El-Ensari, radijallahu anhu, kaže: “Prisustvovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na…

 • img220

  Traženje pomoći od mušrika

  0 74

  Ovdje ćemo govoriti o jednom aspektu džihada. Naima radi se o traženju pomoći od mušrika u džihadu. Po ovom pitanju učenjaci su zauzeli različite stavove,…

 • img271

  Neki kufrovi Saudije

  0 187

  Sav dunjaluk zna da država Saudijske Arabije, pored djelimičnog suđenja Allahovim zakonima, sudi i tagutskim, laičkim zakonima, koje nazivaju drugim imenima; uređenja, kraljevski dekreti i…

 • img200

  Fetva Ebu-l-Velida o Hamasu

  0 383

  Pred vama je fetva jednog od članova Šerijatske Komisije internetskog portala Minber tevhida i džihada, Ebu-l-Velīda El-Maqdisija, Allah ga oslobodio, o tekfiru vlade i policije…

 • img316

  Mržnja prema ashabima je dokaz nevjerstva

  0 223

  U pogledu riječi Uzvišenog: “…izazivajući divljenje sijača da bi On s njima (ashabima) najedio nevjernike…”(El-Feth, 29), Kurtubi kaže: “Peto. Prenosi Ebu Urve Zubejri od sina Zubejrova:…

 • img391

  Svaki Poslanik je imao šerijat i menhedž

  0 179

  Suština vjere Gospodara svjetova je ono oko čega su se složili Allahovi poslanici i vjerovjesnici iako je svaki od njih imao poseban put (menhedz) i…

 • img268

  Propis nečega slijedi njegovu suštinu

  0 144

  Šejh Muhammed ibn Abdullatif, Allah im se obojici smilovao, kaže: “Mnogi od ovog ummeta su ušli u širk Allahu i vezanje za nekoga mimo Njega,…

 • img355

  Pravi srećnici su nosioci tewhida

  0 252

  Komentarišući o filozofima, apologetičarima, zakonima i pravilima koja su postavili u pogledu mes’ela i dokaza bez kojih rob, po njima, ne može ući u islam…

Video Izbor islamskih videa

U fokusu

Razmislite Allahovi dokazi su oko nas!

 • img301

  Funkcija planina

  U Kur'anu se skreće pažnja na značajnu geološku funkciju planina: ˝Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa…˝ (El-Enbiya, 31) Ako…

 • img110

  Isa, alejhis-selam, nije Bog

  Jedna od glavnih zabluda koje se kršćani drže i od nje ne odustaju je smatranje Isusa bogom, vjerovanje u Božije utjelovljenje u njemu i sjedinjenje…

Reklame

O nama

Mi pozivamo u hidžru Allahu, subhanehu ve te'ala, kroz “la ilahe illellah”, odricanjem, mržnjom, neprijateljstvom i tekfirom širka i mušrika pa makar oni bili očevi naši, sinovi naši, braća naša ili rođaci naši. Mi pozivamo i u hidžru Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ves-sellem, slijeđenjem njegovog sunneta.

Prijavi se da bi dobijao feed obavještenja