Preporučeni sadržaj

AQIDA NAŠIH UČENJAKA


Ima mnogo ljudi koji nisu počinili širk, ali nisu se odrekli mušrika. Radi ovoga oni nisu muslimani, jer nisu slijedili din sa kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Šejh Hamed ibn Atiq - Sebil en-nadžah vel-fikak min muvalat el-murteddin vel-atrak

Onaj ko izgovori ili uradi kufr postaje time kafir, pa makar ne namjeravao postati kafir, jer, niko nema namjeru učiniti kufr osim ako to Allah htjedne.
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje - Es-Saarimul-maslul

Fedžr Podne Ikindija Akšam Jacija

Najnoviji članci po kategoriji

 • img168

  O Omerovom nadimku "El-Faruk"

  0 95

  Rafidija kaže: “Omera su nazvali El-Faruk a nisu Aliju, alejhi selam. Iako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao: “Ovo je Faruk mog…

 • img201

  Šejhul-islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

  0 45

  Puno ime ovog imama, fakiha, pravnog metodologa, gramatičara, mufessira je: Ebu-Abdullah Šemsuddin Muhammed b. ebu-Bekr b. Ejjub b. S’ad, b. Hariz b. Mekki Zejnuddin ez-Zur’I…

 • img055

  Urvah ibn Zubejr

  0 41

  I dok je sunce na zalasku, bacalo svoje posljednje zrake i, iznad časnog Allahova hrama, od zlatnih niti plelo mrežu ustupajući mjesto svježini večernjeg povjetarca,…

 • img137

  Ajetus-sejf – ajet sablje

  0 35

  Svi komentatori i tumači Kur'ana su govorili o ajetu sejf (ajetu sablje). Riječ je o sljedećem ajetu: “Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mušrike gdje god…

 • img022

  Ratni plijen i fej

  0 25

  Način podjele plijena na učesnike u bitci: 1. Mudžemmi’ ibn Džarije El-Ensari, radijallahu anhu, kaže: “Prisustvovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na…

 • img220

  Traženje pomoći od mušrika

  0 22

  Ovdje ćemo govoriti o jednom aspektu džihada. Naima radi se o traženju pomoći od mušrika u džihadu. Po ovom pitanju učenjaci su zauzeli različite stavove,…

 • img405

  Nusejrije – paganska sekta

  0 136

  Nusejrije su jedna od ekstremnih rafidijskih (ši’tiskih) sekti koja je nastala u trećem hidžretskom vijeku. Različite nevjerničke sekte, poput Batinija, Ismailija i drugih sekti koje…

 • img401

  Ibn Hazm o govoru murdžija i džehmija

  0 67

  Kaže Ibn Hazm u svom djelu Fisal: “Što se tiče njihovih riječi (tj. riječi murdžija i džehmija) da psovanje Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve…

 • img354

  Iblisova obmana šija

  0 98

  Onako kao što je Iblīs uspio u obmanjivanju hawāridžā sve dok nisu poveli borbu protiv ‘Alije ibn Ebī Tāliba, on je također uspio u tjeranju…

 • img391

  Svaki Poslanik je imao šerijat i menhedž

  0 82

  Suština vjere Gospodara svjetova je ono oko čega su se složili Allahovi poslanici i vjerovjesnici iako je svaki od njih imao poseban put (menhedz) i…

 • img151

  Lažna predanja o Husejnovoj pogibiji

  0 45

  Sljedbenici novotarija i svojih strasti prenose lažna i izmišljena predanja o Husejnovoj, radijallahu anhu, pogibiji. Primjera radi, šiije i njima slične frakcije i sekte kažu…

 • img389

  Osnove tewhida

  0 142

  Šejh Abdullatif ibn Abdurrahman ibn Hassan, rahimehullah, kaže: “Pitanja vezana za spoznaju Allaha i obaveznost ispoljavanja Njegovog tewhida, te predanosti lica samo Njemu Jedinom, Koji…

Video Izbor islamskih videa

U fokusu

Razmislite Allahovi dokazi su oko nas!

 • img193

  Problemi oko Evanđelja po Marku

  Evanđelje je prvobitno pisano rukom dugi niz stoljeća. Postoji stotine rukopisa Evanđelja po Marku koja su doprla do nas. Problem je u tome što ne…

Reklame

O nama

Mi pozivamo u hidžru Allahu, subhanehu ve te'ala, kroz “la ilahe illellah”, odricanjem, mržnjom, neprijateljstvom i tekfirom širka i mušrika pa makar oni bili očevi naši, sinovi naši, braća naša ili rođaci naši. Mi pozivamo i u hidžru Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ves-sellem, slijeđenjem njegovog sunneta.

Prijavi se da bi dobijao feed obavještenja